เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@756dcwix

Travel License : 11/08056

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6วัน 5คืน (8L)

ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6วัน 5คืน (8L)

ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6วัน 5คืน (8L)

พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก ท่องเมืองโบราณลี่เจียง สัมผัสดินแดนดอกไม้แห่งเอเชีย นครคุนหมิง

รหัสทัวร์

CN_8L00029

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

04 เม.ย. 67 - 26 ต.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

21,990บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Lucky Air

เม.ย. 67

23,990฿

04-09

23,990฿

06-11

25,990฿

09-14

29,990฿

11-16

29,990฿

13-18

24,990฿

18-23

24,990฿

20-25

24,990฿

23-28

24,990฿

25-30

26,990฿

27-03พ.ค.

26,990฿

30-05พ.ค.

พ.ค. 67

26,990฿

02-07

23,990฿

07-12

23,990฿

09-14

23,990฿

11-16

23,990฿

21-26

23,990฿

30-04มิ.ย.

มิ.ย. 67

22,990฿

13-18

22,990฿

20-25

22,990฿

27-02ก.ค.

ก.ค. 67

25,990฿

04-09

25,990฿

11-16

25,990฿

16-21

ส.ค. 67

21,990฿

27-01ก.ย.

21,990฿

29-03ก.ย.

ก.ย. 67

22,990฿

03-08

22,990฿

05-10

22,990฿

10-15

22,990฿

12-17

22,990฿

17-22

22,990฿

19-24

22,990฿

24-29

ต.ค. 67

26,990฿

10-15

26,990฿

12-17

26,990฿

15-20

26,990฿

17-22

26,990฿

19-24

26,990฿

22-27

26,990฿

24-29

26,990฿

26-31

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

04 เม.ย. 67 - 09 เม.ย. 67

23,990

23,990

23,990

6,000

6,000

18,990

30

06 เม.ย. 67 - 11 เม.ย. 67

23,990

23,990

23,990

6,000

6,000

18,990

30

09 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67

25,990

25,990

25,990

6,000

6,000

20,990

30

11 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67

29,990

29,990

29,990

6,000

6,000

24,990

30

13 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67

29,990

29,990

29,990

6,000

6,000

24,990

30

18 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67

24,990

24,990

24,990

6,000

6,000

19,990

30

20 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67

24,990

24,990

24,990

6,000

6,000

19,990

30

23 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67

24,990

24,990

24,990

6,000

6,000

19,990

30

25 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67

24,990

24,990

24,990

6,000

6,000

19,990

30

27 เม.ย. 67 - 03 พ.ค. 67

26,990

26,990

26,990

6,000

6,000

21,990

30

30 เม.ย. 67 - 05 พ.ค. 67

26,990

26,990

26,990

6,000

6,000

21,990

30

02 พ.ค. 67 - 07 พ.ค. 67

26,990

26,990

26,990

6,000

6,000

21,990

30

07 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67

23,990

23,990

23,990

6,000

6,000

18,990

30

09 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67

23,990

23,990

23,990

6,000

6,000

18,990

30

11 พ.ค. 67 - 16 พ.ค. 67

23,990

23,990

23,990

6,000

6,000

18,990

30

21 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67

23,990

23,990

23,990

6,000

6,000

18,990

30

30 พ.ค. 67 - 04 มิ.ย. 67

23,990

23,990

23,990

6,000

6,000

18,990

30

13 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67

22,990

22,990

22,990

6,000

6,000

17,990

30

20 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67

22,990

22,990

22,990

6,000

6,000

17,990

30

27 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 67

22,990

22,990

22,990

6,000

6,000

17,990

30

04 ก.ค. 67 - 09 ก.ค. 67

25,990

25,990

25,990

6,000

6,000

17,990

30

11 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67

25,990

25,990

25,990

6,000

6,000

20,990

30

16 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67

25,990

25,990

25,990

6,000

6,000

20,990

30

27 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67

21,990

21,990

21,990

6,000

6,000

16,990

30

29 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67

21,990

21,990

21,990

6,000

6,000

16,990

30

03 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

22,990

22,990

22,990

6,000

6,000

17,990

30

05 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67

22,990

22,990

22,990

6,000

6,000

17,990

30

10 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

22,990

22,990

22,990

6,000

6,000

17,990

30

12 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

22,990

22,990

22,990

6,000

6,000

17,990

30

17 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

22,990

22,990

22,990

6,000

6,000

17,990

30

19 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

22,990

22,990

22,990

6,000

6,000

17,990

30

24 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

22,990

22,990

22,990

6,000

6,000

17,990

30

10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

26,990

26,990

26,990

6,000

6,000

21,990

30

12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67

26,990

26,990

26,990

6,000

6,000

21,990

30

15 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

26,990

26,990

26,990

6,000

6,000

21,990

30

17 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

26,990

26,990

26,990

6,000

6,000

21,990

30

19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

26,990

26,990

26,990

6,000

6,000

21,990

30

22 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

26,990

26,990

26,990

6,000

6,000

21,990

30

24 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

26,990

26,990

26,990

6,000

6,000

21,990

30

26 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67

26,990

26,990

26,990

6,000

6,000

21,990

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองคุนหมิง

Day : 2

นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-ลี่เจียง – วัดซงจ้านหลิน – เมืองแชงกรี-ล่า – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า

Day : 3

ช่องเขาเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง

Day : 4

ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ

Day : 5

เมืองต้าหลี่ – เมืองเก่าต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น

Day : 6

เมืองคุนหมิง – สวนดอกไม้ตามฤดูกาล – วัดหยวนทง – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บจก.ซุปเปอร์ วัน ทราเวล

เมกา บางนา

0071440842

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

ทิพย์วัลย์ แสงโชติ

เซ็นทรัล บางนา

0073260396

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

ทิพย์วัลย์ แสงโชติ

เซ็นทรัล บางนา

4066584240

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง