เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@756dcwix

Travel License : 11/08056

หน้าแรก

/

ทัวร์สิงคโปร์

/

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE CITYSCAPE 3D2 APR-OCT 2023

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE CITYSCAPE 3D2 APR-OCT 2023

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE CITYSCAPE 3D2 APR-OCT 2023

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE CITYSCAPE 3D2 APR-OCT 2023 เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ นำท่านขอพรเสริมศิริมงคล ณ วัดแขก Sri Krishnan/ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัด Kwan Im Thong Hood Cho Temple ไหว้พระเขี้ยวแก้ว Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์

รหัสทัวร์

SG_SL00033

ประเทศ

สิงคโปร์

กำหนดการเดินทาง

22 ธ.ค. 66 - 31 พ.ค. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

10,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Lion Air

มี.ค. 67

12,999฿

10-12

12,999฿

10-12

11,999฿

11-13

11,999฿

11-13

11,999฿

12-14

11,999฿

12-14

12,999฿

14-16

12,999฿

14-16

12,999฿

15-17

12,999฿

15-17

12,999฿

16-18

12,999฿

16-18

12,999฿

17-19

12,999฿

17-19

11,999฿

19-21

11,999฿

19-21

12,999฿

20-22

12,999฿

20-22

12,999฿

21-23

12,999฿

21-23

12,999฿

22-24

12,999฿

22-24

12,999฿

23-25

12,999฿

23-25

12,999฿

24-26

12,999฿

24-26

11,999฿

25-27

11,999฿

25-27

11,999฿

26-28

11,999฿

26-28

12,999฿

27-29

12,999฿

27-29

12,999฿

28-30

12,999฿

28-30

12,999฿

29-31

12,999฿

29-31

12,999฿

30-01เม.ย.

12,999฿

30-01เม.ย.

12,999฿

31-02เม.ย.

12,999฿

31-02เม.ย.

เม.ย. 67

10,999฿

01-03

10,999฿

01-03

11,999฿

02-04

11,999฿

02-04

11,999฿

04-06

11,999฿

04-06

13,999฿

05-07

13,999฿

05-07

14,999฿

06-08

14,999฿

06-08

14,999฿

07-09

14,999฿

07-09

14,999฿

08-10

14,999฿

08-10

14,999฿

09-11

14,999฿

09-11

13,999฿

11-13

13,999฿

11-13

14,999฿

12-14

14,999฿

12-14

14,999฿

13-15

14,999฿

13-15

14,999฿

14-16

14,999฿

14-16

13,999฿

15-17

13,999฿

15-17

13,999฿

16-18

13,999฿

16-18

13,999฿

17-19

13,999฿

17-19

11,999฿

18-20

11,999฿

18-20

12,999฿

19-21

12,999฿

19-21

12,999฿

20-22

12,999฿

20-22

12,999฿

21-23

12,999฿

21-23

10,999฿

22-24

10,999฿

22-24

11,999฿

23-25

11,999฿

23-25

12,999฿

24-26

12,999฿

24-26

11,999฿

25-27

11,999฿

25-27

12,999฿

26-28

12,999฿

26-28

12,999฿

27-29

12,999฿

27-29

12,999฿

28-30

12,999฿

28-30

11,999฿

29-01พ.ค.

11,999฿

29-01พ.ค.

14,999฿

30-02พ.ค.

14,999฿

30-02พ.ค.

พ.ค. 67

14,999฿

01-03

14,999฿

01-03

14,999฿

02-04

14,999฿

02-04

14,999฿

03-05

14,999฿

03-05

14,999฿

04-06

14,999฿

04-06

14,999฿

05-07

14,999฿

05-07

14,999฿

06-08

14,999฿

06-08

14,999฿

07-09

14,999฿

07-09

11,999฿

08-10

11,999฿

08-10

11,999฿

09-11

11,999฿

09-11

12,999฿

10-12

12,999฿

10-12

12,999฿

11-13

12,999฿

11-13

12,999฿

12-14

12,999฿

12-14

11,999฿

13-15

11,999฿

13-15

11,999฿

14-16

11,999฿

14-16

11,999฿

15-17

11,999฿

15-17

11,999฿

16-18

11,999฿

16-18

12,999฿

17-19

12,999฿

17-19

12,999฿

18-20

12,999฿

18-20

11,999฿

19-21

11,999฿

19-21

10,999฿

20-22

10,999฿

20-22

11,999฿

21-23

11,999฿

21-23

14,999฿

22-24

14,999฿

22-24

13,999฿

23-25

13,999฿

23-25

13,999฿

24-26

13,999฿

24-26

12,999฿

25-27

12,999฿

25-27

12,999฿

26-28

12,999฿

26-28

10,999฿

27-29

10,999฿

27-29

11,999฿

28-30

11,999฿

28-30

11,999฿

29-31

11,999฿

29-31

11,999฿

30-01มิ.ย.

11,999฿

30-01มิ.ย.

12,999฿

31-02มิ.ย.

12,999฿

31-02มิ.ย.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

10 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

10 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

11 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

25

11 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

25

12 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

12 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

14 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

14 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

15 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

15 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

16 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

16 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

17 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

17 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

19 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

19 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

20 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

20 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

21 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

21 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

22 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

22 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

23 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

23 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

24 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

24 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

25 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

25 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

26 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

26 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

27 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

27 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

28 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

28 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

29 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

29 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

30 มี.ค. 67 - 01 เม.ย. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

30 มี.ค. 67 - 01 เม.ย. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

31 มี.ค. 67 - 02 เม.ย. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

31 มี.ค. 67 - 02 เม.ย. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

01 เม.ย. 67 - 03 เม.ย. 67

10,999

10,699

10,399

4,900

4,900

-

60

01 เม.ย. 67 - 03 เม.ย. 67

10,999

10,699

10,399

4,900

4,900

-

60

02 เม.ย. 67 - 04 เม.ย. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

02 เม.ย. 67 - 04 เม.ย. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

04 เม.ย. 67 - 06 เม.ย. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

04 เม.ย. 67 - 06 เม.ย. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

05 เม.ย. 67 - 07 เม.ย. 67

13,999

13,699

13,399

4,900

4,900

-

60

05 เม.ย. 67 - 07 เม.ย. 67

13,999

13,699

13,399

4,900

4,900

-

60

06 เม.ย. 67 - 08 เม.ย. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

06 เม.ย. 67 - 08 เม.ย. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

07 เม.ย. 67 - 09 เม.ย. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

07 เม.ย. 67 - 09 เม.ย. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

08 เม.ย. 67 - 10 เม.ย. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

08 เม.ย. 67 - 10 เม.ย. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

09 เม.ย. 67 - 11 เม.ย. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

09 เม.ย. 67 - 11 เม.ย. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

11 เม.ย. 67 - 13 เม.ย. 67

13,999

13,699

13,399

4,900

4,900

-

60

11 เม.ย. 67 - 13 เม.ย. 67

13,999

13,699

13,399

4,900

4,900

-

60

12 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

12 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

13 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

13 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

14 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

14 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

15 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67

13,999

13,699

13,399

4,900

4,900

-

60

15 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67

13,999

13,699

13,399

4,900

4,900

-

60

16 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67

13,999

13,699

13,399

4,900

4,900

-

60

16 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67

13,999

13,699

13,399

4,900

4,900

-

60

17 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67

13,999

13,699

13,399

4,900

4,900

-

60

17 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67

13,999

13,699

13,399

4,900

4,900

-

60

18 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

18 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

19 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

19 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

20 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

20 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

21 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

21 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

22 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67

10,999

10,699

10,399

4,900

4,900

-

60

22 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67

10,999

10,699

10,399

4,900

4,900

-

60

23 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

23 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

24 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

24 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

25 เม.ย. 67 - 27 เม.ย. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

25 เม.ย. 67 - 27 เม.ย. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

26 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

26 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

27 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

27 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

28 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

28 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

29 เม.ย. 67 - 01 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

29 เม.ย. 67 - 01 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

30 เม.ย. 67 - 02 พ.ค. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

30 เม.ย. 67 - 02 พ.ค. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

01 พ.ค. 67 - 03 พ.ค. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

01 พ.ค. 67 - 03 พ.ค. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

02 พ.ค. 67 - 04 พ.ค. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

02 พ.ค. 67 - 04 พ.ค. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

03 พ.ค. 67 - 05 พ.ค. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

03 พ.ค. 67 - 05 พ.ค. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

04 พ.ค. 67 - 06 พ.ค. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

04 พ.ค. 67 - 06 พ.ค. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

05 พ.ค. 67 - 07 พ.ค. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

05 พ.ค. 67 - 07 พ.ค. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

06 พ.ค. 67 - 08 พ.ค. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

06 พ.ค. 67 - 08 พ.ค. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

07 พ.ค. 67 - 09 พ.ค. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

07 พ.ค. 67 - 09 พ.ค. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

08 พ.ค. 67 - 10 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

08 พ.ค. 67 - 10 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

09 พ.ค. 67 - 11 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

09 พ.ค. 67 - 11 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

10 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

10 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

11 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

11 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

12 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

12 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

13 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

13 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

14 พ.ค. 67 - 16 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

14 พ.ค. 67 - 16 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

15 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

15 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

16 พ.ค. 67 - 18 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

16 พ.ค. 67 - 18 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

17 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

17 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

18 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

18 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

19 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

19 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

20 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67

10,999

10,699

10,399

4,900

4,900

-

60

20 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67

10,999

10,699

10,399

4,900

4,900

-

60

21 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

21 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

22 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

22 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

-

60

23 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67

13,999

13,699

13,399

4,900

4,900

-

60

23 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67

13,999

13,699

13,399

4,900

4,900

-

60

24 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67

13,999

13,699

13,399

4,900

4,900

-

60

24 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67

13,999

13,699

13,399

4,900

4,900

-

60

25 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

25 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

26 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

26 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

27 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67

10,999

10,699

10,399

4,900

4,900

-

60

27 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67

10,999

10,699

10,399

4,900

4,900

-

60

28 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

28 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

29 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

29 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

30 พ.ค. 67 - 01 มิ.ย. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

30 พ.ค. 67 - 01 มิ.ย. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

-

60

31 พ.ค. 67 - 02 มิ.ย. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

31 พ.ค. 67 - 02 มิ.ย. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

-

60

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – วัดแขก - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เมอร์ไลอ้อน - Fountain of wealth - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ - คลากคีย์ - มาริน่า เบย์ แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light (L/D)

Day : 2

เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-) Option B: HAJI LANE - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) (B/-/-)

Day : 3

วัดพระเขี้ยวแก้ว – ท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ (B/-/-)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บจก.ซุปเปอร์ วัน ทราเวล

เมกา บางนา

0071440842

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

ทิพย์วัลย์ แสงโชติ

เซ็นทรัล บางนา

0073260396

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

ทิพย์วัลย์ แสงโชติ

เซ็นทรัล บางนา

4066584240

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 55 ครั้ง