เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@756dcwix

Travel License : 11/08056

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น TOHOKULAND SAKURA 6วัน 4คืน JL

ทัวร์ญี่ปุ่น TOHOKULAND SAKURA 6วัน 4คืน JL

ทัวร์ญี่ปุ่น TOHOKULAND SAKURA 6วัน 4คืน JL

เที่ยวญี่ปุ่น ไซตามะ ฟุกุชิมะ ยามากาตะ เซนได มิยากิ ชม ดอกซากุระ ณ สวนฟุนาโอกะ โจชิ ชม สวนดอกท้อฮานะโมโมะ โนะซาโตะ ชม หมู่บ้านโออุจิ จูกุ ชม ปราสาทสึรุกะ แช่ออนเซ็น

รหัสทัวร์

JP_JL00160

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

07 เม.ย. 67 - 08 เม.ย. 67

จำนวนวัน

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

69,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Japan Airlines

เม.ย. 67

69,900฿

07-13

69,900฿

07-12

69,900฿

08-13

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

07 เม.ย. 67 - 13 เม.ย. 67

69,900

69,900

69,900

10,000

-

47,900

30

07 เม.ย. 67 - 12 เม.ย. 67

69,900

69,900

67,900

10,000

-

47,900

30

08 เม.ย. 67 - 13 เม.ย. 67

69,900

69,900

69,900

10,000

-

47,900

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ

Day : 2

เมืองคาวาโกเอะ - ถนนเมืองเก่าคุระซึคุริ + ย่านคาชิย่า โยโกโช - ชมซากุระคุมางายะ ซาโนะ เอาท์เล็ต

Day : 3

เมืองฟุกุชิมะ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - ปราสาทสึรุกะ - อุโมงค์ดอกซากุระริมธารน้ำคันนนจิ - ทะเลสาบอินาวาชิโระ - ออนเซ็น

Day : 4

เมืองยามากาตะ - สวนสาธารณะคะโจ - วัดยามาเดระ+สะพานโฮจู - เมืองเซนได - ย่านอิจิบันโจ

Day : 5

ชมซากุระสวนฟุนาโอกะ โจชิ + ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ - สวนดอกท้ออีซากะ ฮานาโมโมะ โนะ ซาโตะ - นั่งรถไฟชินคันเซน

Day : 6

วัดอาซากุสะ + วิวโตเกียวสกายทรี - **ย่านชินจูกุ(แมว 3มิติ) - อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ

Day : 7

สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บจก.ซุปเปอร์ วัน ทราเวล

เมกา บางนา

0071440842

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

ทิพย์วัลย์ แสงโชติ

เซ็นทรัล บางนา

0073260396

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

ทิพย์วัลย์ แสงโชติ

เซ็นทรัล บางนา

4066584240

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 28 ครั้ง